© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
Brieven van Vincent van Gogh door
Erfgoed

Brieven van Vincent van Gogh

De schilder aan het woord

Vincent van Gogh was naast een uitmuntende schilder ook een zeer verdienstelijk schrijver. Hij schreef tijdens zijn leven honderden brieven. De meeste daarvan zijn gericht aan zijn jongere broer Theo, maar hij onderhield ook een uitgebreide correspondentie met kunstenaarsvrienden zoals Paul Gauguin en Emile Bernard. 

De brieven van Van Gogh worden gezien als een van de meest indrukwekkende correspondenties uit de wereldliteratuur. Direct uit het hart en in meeslepende taal schrijft hij over zijn leven, liefde, ziekte, vriendschap, kunstenaarschap en geldgebrek. Deze onderwerpen en thema’s spreken mensen vandaag de dag nog steeds aan en mede daardoor zijn Van Goghs brieven zo fascinerend. Naast een interessante inkijk in het leven van Vincent, zeggen de brieven ook veel over zijn mens- en wereldbeeld. Hij schreef met een scherpe blik over kunst, menselijk gedrag en ontwikkelingen in de maatschappij. Ook stuurde hij vaak een schets mee van een werk waar hij mee bezig was. 


Bijzonder aan Van Goghs brieven is dat het nooit slechts een vrijblijvend verslag is van zijn leven. Hij zag schrijven als een vorm van denken. Elke brief bevat een argument, een scherpe analyse of een pointe. Geen wonder dat Emile Bernard kort na Vincents dood in 1890 al is begonnen met het publiceren van delen van hun correspondentie.